top of page

Wanneer u zich via Laadpuntservice Limburg/Brabant oriënteert op een laadstation voor uw elektrische auto, dan doorlopen wij met u een zorgvuldig stappenplan, teneinde u te voorzien in een betrouwbaar hoog-kwaliteits laadpunt dat geheel past bij uw wensen voor nu en voor de toekomst.

 

Inventarisatie

Om te beginnen inventariseren wij uw wensen en laten wij u enkele afwegingen maken. Welke auto('s) wilt u nu en in de toekomst kunnen laden, hoe snel dient het laadpunt te kunnen laden, welke hoofdaansluiting van netbeheerder Enexis heeft u momenteel, heeft u zonnepanelen of overweegt u die toekomstig aan te schaffen, enz, enz..

Deze inventarisatie kan op 2 manieren invulling krijgen;

 1. Middels een huisadviesgesprek + schouwing van meterkast en plaatsingspunt
  Dit is de meest zorgvuldige methode om tot een gedegen advies en offerte te komen. Een adviesgesprek ter plaatse biedt veel meer ruimte om wederzijds alle vragen te kunnen beantwoorden. Maar ook om ter plaatse de meterkast te kunnen inventariseren en de situering van het beoogde plaatsingspunt in kaart te kunnen brengen en de mogelijkheden te kunnen bespreken voor onder andere de route van de laadkabel tussen meterkast en laadpunt.
  Aan een huisadviesgesprek + schouwing zijn voor u geen kosten verbonden, maar mocht u uiteindelijk geen gebruik maken van onze diensten dan wordt achteraf hiervoor 75 euro in rekening gebracht als bijdrage in onze gemaakte kosten.

 2. Middels digitale aanlevering van alle benodigde informatie
  Het is ook mogelijk om digitaal zoveel mogelijk informatie aan te leveren. Daarvoor kunt u een vragenlijst beantwoorden en zo goed als mogelijk zelf foto's aanleveren die nodig zijn voor een geheel vrijblijvend advies en offerte. (Mocht u al precies weten welke installatie u wilt dan kunt u natuurlijk ook aankruisen dat u geen advies, maar alleen een offerte wenst te ontvangen.) Vervolgens laten wij telefonisch even weten of de aangeleverde informatie voldoende is. 
  Aan de digitale aanlevering van de informatie en de daarop gebaseerde adviezen en offertes zijn geen kosten verbonden.
  Mocht de aangeleverde informatie onvoldoende zijn om een advies en offerte op te kunnen stellen en het is alsnog noodzakelijk om hiertoe een huisadviesgesprek + schouwing te laten plaatsvinden, dan geldt hiervoor dezelfde kostenafspraak als bij manier 1.

 

Advies

Aan de hand van de inventarisatie kan een advies voor een passende laadinstallatie worden gegeven. Dit kan bij een huisadviesgesprek al meteen ter plekke worden doorgesproken, of het kan telefonisch na een digitale aanvraag. Het advies omvat een samenvatting van uw wensen, evenals een schets voor een samenstelling van een geschikte installatie, eventueel aangevuld met benodigde aanpassingen aan uw meterkast.

Offerte

Wanneer helder is wat uw wensen zijn en hoe uw installatie dient te worden samengesteld kan een offerte worden opgesteld voor de levering en het installeren van de laadinstallatie. In de offerte worden een of meerdere geschikte laadpunten als keuzemogelijkheden opgenomen, met een toelichting van de onderlinge verschillen (bij voorkeur van verschillende merken zodat er ook nog wat te kiezen valt). Verder wordt een termijn opgenomen waarbinnen de levering en installatie zou kunnen plaatsvinden, waarbij rekening wordt gehouden met uw wensen.
De offerte krijgt u per mail toegezonden. Wij nemen vervolgens contact met u op om eventuele onduidelijkheden toe te lichten. Zijn er wijzigingen nodig dan passen we de offerte aan.

Opdracht

Wanneer u tevreden bent over de inhoud van de offerte dan kunt u deze omzetten in een opdracht door deze getekend naar ons te retourneren. Wij zullen de goede ontvangst hiervan bevestigen.

Installatie

Het inplannen van de installatie zullen wij ruim van tevoren met u afstemmen, rekening houdend met uw wensen. Indien de situatie daartoe aanleiding geeft kan een laadstation ook met hoge spoed (binnen 10 dagen) geïnstalleerd worden (op voorwaarde dat het laadpunt ook zo snel geleverd kan worden).

Op de dag van de installatie dient u iets geregeld te hebben dat onze monteurs binnen gelaten kunnen worden voor het kabelwerk en de meterkast werkzaamheden. Tussentijds zal de stroom in huis tijdelijk afgesloten moeten worden. Elektronische apparatuur (computer, TV, e.d.) dienen hiertoe vooraf uitgezet te worden. Al het benodigde graafwerk, bestrating en beplanting worden zo goed als mogelijk weer in de oorspronkelijke staat hersteld. Meestal lukt het om de installatie binnen een dag op te leveren. Soms is het nodig om een aanpassing van de meterkast op een aparte dag in te plannen.

Oplevering

Aan het eind van een installatie wordt het laadstation werkend opgeleverd inclusief een functionerende verbinding met een backoffice dienst (indien van toepassing). U krijgt een uitleg over de werking van de installatie en documentatie en instructies van de fabrikant worden uitgereikt.

Garantie, Service & Onderhoud
Onze laadstations zijn van de hoogste kwaliteitsniveau's. Niet te min kan het altijd voorkomen dat er een storing op treedt.

De laadpunten krijgen een fabrieksgarantie mee van 2 jaar (Alfen en Webasto) of 3 jaar (EVBox en MyEnergy). Op de installatie geldt een garantie van 2 jaar.


Wanneer aan uw laadpunt een backoffice abonnement is gekoppeld, dan kan dag en nacht (24/7) de backoffice service-organisatie gemaild of gebeld worden, waarna zij via het systeem op afstand de meeste storingen online kunnen oplossen. Mocht dit niet lukken dan kan de service-organisatie vaak een serviceauto van de fabrikant sturen om de storing op te lossen. Ook is het mogelijk dat de installateur verzocht wordt te gaan kijken.  

Mocht er geen backoffice van toepassing zijn, dan zijn eventuele storingen vaak door u zelf op te lossen door het laadpunt opnieuw op te starten. Helpt dit niet dan kan de storing gemeld worden bij de fabrikant.of bij de installateur.

Als installateur kunnen wij dus ook verzocht worden een storing te gaan onderzoeken. Mocht de storing direct verband houden met de installatie dan lossen wij dit vanzelfsprekend voor u op (kosteloos binnen de garantietermijn). Mocht uit het onderzoek blijken dat de storing toch in het laadpunt zit, dan wordt contact gelegd met de fabrikant.

Laadstations dienen periodiek (bij voorkeur eens per jaar) geïnspecteerd te worden op een goede werking en hebben dan beperkt onderhoud nodig. Zo wordt de laadinstallatie dan gecontroleerd op een goede werking en op waterdichtheid en wordt de laadstekker of de socket schoon gemaakt. U kunt zelf periodiek een inspectie-afspraak aanvragen. Het is ook mogelijk u te abonneren op een service abonnement, waarbij wij automatisch jaarlijks een afspraak voor inspectie met u zullen maken.

Add a File
Select File
bottom of page