top of page

Disclaimer

Disclaimer Laadpuntservice Limburg/Brabant

 

ALGEMEEN

Deze gebruiksvoorwaarden bevatten informatie over op welke manier Laadpuntservice Limburg/Brabant verantwoordelijk is voor de informatievoorziening op haar website. Leest u deze voorwaarden s.v.p. door voordat u gebruik maakt van onze website. Door deze website te bezoeken en te gebruiken, aanvaardt u onderstaande voorwaarden en alle onze overige voorwaarden waarnaar wordt verwezen en die elders op deze website worden vermeld. Indien u niet akkoord bent met deze voorwaarden, dient u deze website niet te gebruiken.

GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE

Laadpuntservice Limburg/Brabant doet haar uiterste best om altijd juiste en accurate informatie op haar website te vermelden. Echter, wij kunnen geen garantie geven aangaande de juistheid, accuraatheid en volledigheid van de inhoud. De website van Laadpuntservice Limburg/Brabant heeft als doel bezoekers van informatie te voorzien over haar producten en diensten. Wijzigingen kunnen worden doorgevoerd zonder dit vooraf te melden.

Laadpuntservice Limburg/Brabant is niet aansprakelijk op het niet correct functioneren van de website of voor enige onjuiste, inaccurate of incomplete product- of prijsinformatie.

VERWIJZINGEN NAAR ANDERE WEBSITES

Laadpuntservice Limburg/Brabant is niet verantwoordelijk  voor de inhoud van websites van derden  waar op onze website naar verwezen wordt. Links naar externe websites zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak van de bezoekers. Houd er bij het openen van externe websites rekening mee dat Laadpuntservice Limburg/Brabant geen controle heeft op de inhoud ervan.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en enig ander intellectueel eigendomsrecht) op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, logo’s, en afbeeldingen) zijn eigendom van Laadpuntservice Limburg/Brabant of zijn met toestemming van de betreffende partij opgenomen. Het is niet toegestaan het materiaal op deze website te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Laadpuntservice Limburg/Brabant of rechtmatige toestemming van de rechthebbende partij, tenzij aangegeven. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

ONLINE AANBIEDINGEN

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Laadpuntservice Limburg/Brabant zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Andere voorwaarden en/of bepalingen zullen nimmer worden geaccepteerd. Hier vindt u onze algemene voorwaarden, die u kunt inzien en opslaan.

TOEPASSELIJK RECHT

Op deze internetsite en deze gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Indien anderstalige versies van deze gebruiksvoorwaarden discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website kunnen ontstaan.

WIJZIGINGEN

Laadpuntservice Limburg/Brabant behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling regelmatig na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze gebruiksvoorwaarden, is gewijzigd.

 

Contactgegevens:

Laadpuntservice Limburg/Brabant, Houtzaagmolen 104, 6003 CB  Weert, KvK. 12063550, T: +31 (0)495 23 45 00,  E: info@laadpuntservice.nl

 

 

© Copyright 2019 Laadpuntservice Limburg/Brabant

bottom of page