Stappenplan

Wanneer u zich via Laadpuntservice Limburg/Brabant oriënteert op een laadstation voor uw elektrische auto, dan doorlopen wij met u een zorgvuldig stappenplan, teneinde u te voorzien in een hoogwaardig en betrouwbaar laadpunt dat geheel past bij uw wensen voor nu en voor de toekomst. 

 

Inventarisatie

Vanzelfsprekend kunt u desgewenst altijd contact opnemen om in grote lijnen uw wensen met ons te bespreken.

Indien u aan de hand daarvan al weet wat u zou willen en spoedig al een offerte zou wensen dan is dit vaak mogelijk als er tenminste voldoende informatie beschikbaar is (mede aan de hand van enkele foto's van de meterkast e.d.).

 

Echter ook een gedegen advies is mogelijk om tot een offerte te komen, waarvoor wij dan graag met u een afspraak maken voor een huisadviesgesprek + schouwing van meterkast en plaatsingspunt. Om te beginnen inventariseren wij dan uw wensen en laten wij u enkele afwegingen maken. Welke auto('s) wilt u nu en in de toekomst kunnen laden, hoe snel dient het laadpunt te kunnen laden, heeft u zonnepanelen of overweegt u die in de toekomst aan te schaffen, enz..

 

Vanzelfsprekend bekijken we ook samen de situering van het beoogde plaatsingspunt voor het laadpunt en bespreken we de mogelijkheden voor onder andere de route van de laadkabel tussen meterkast en laadpunt. Verder checken wij welke hoofdaansluiting van netbeheerder Enexis u momenteel heeft en of uw zekeringkast nog aanpassingen nodig heeft.

Een adviesgesprek ter plaatse biedt dus veel ruimte om wederzijds alle vragen te kunnen beantwoorden.
Aan een huisadviesgesprek + schouwing zijn voor u geen kosten verbonden.

Advies

Aan de hand van de inventarisatie kan een advies voor een passende laadinstallatie worden gegeven. Dit kan bij een huisadviesgesprek al meteen ter plekke worden doorgesproken. Het advies omvat op basis van uw wensen een schets voor een samenstelling van een geschikte installatie, eventueel aangevuld met benodigde aanpassingen aan uw meterkast.

Offerte

Aan de hand van uw wensen kan dan een offerte worden opgesteld voor de levering en het installeren van de laadinstallatie. In de offerte worden een of meerdere geschikte laadpunten opgenomen, met een helder overzicht van alle kosten onderdelen. Naast de offerte krijgt u een tijdsindicatie waarbinnen verwacht wordt de laadinstallatie te kunnen installeren, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met uw wensen.
De offerte krijgt u per mail toegezonden. Zijn er onduidelijkheden dan nemen wij contact met u op om deze toe te lichten. Zijn er wijzigingen nodig dan passen we de offerte aan.

Opdracht

Wanneer u tevreden bent over de inhoud van de offerte dan kunt u deze omzetten in een opdracht door deze getekend naar ons te retourneren. Wij zullen de goede ontvangst hiervan bevestigen.

Installatie

Het inplannen van de installatie zullen wij ruim van tevoren met u afstemmen, rekening houdend met uw wensen. Indien de situatie daartoe aanleiding geeft kan een laadstation ook met hoge spoed (binnen 10 dagen) geïnstalleerd worden (op voorwaarde dat het laadpunt ook zo snel geleverd kan worden).

Op de dag van de installatie dient u onze monteurs een goede toegang te bieden tot de meterkast en de bekabelingswerkzaamheden. Tussentijds zal de stroom in huis tijdelijk afgesloten moeten worden. Elektronische apparatuur (computer, TV, e.d.) dient hiertoe vooraf even uitgezet te worden. Al het benodigde graafwerk, bestrating en beplanting worden zo goed als mogelijk weer in de oorspronkelijke staat hersteld. Meestal lukt het om de installatie binnen een dag op te leveren. Soms is het nodig om een aanpassing van de meterkast op een aparte dag in te plannen.

Oplevering

Aan het eind van een installatie wordt het laadstation werkend opgeleverd inclusief een functionerende verbinding met een backoffice dienst (indien van toepassing). U krijgt een uitleg over de werking van de installatie en documentatie en gebruiksinstructies van de fabrikant worden uitgereikt.

Garantie, Service & Onderhoud
Onze laadstations zijn van de hoogste kwaliteitsniveaus. Niet te min kan het altijd voorkomen dat er een storing op treedt.

Met uitzondering van de Webasto Pure II die 5 jaar fabrieksgarantie heeft, krijgen de laadpunten een fabrieksgarantie mee van 2 jaar (Alfen, Wallbox en Webasto) of 3 jaar (EVBox en MyEnergy). Op de installatie geldt een garantie van 1 jaar.


Wanneer aan uw laadpunt een backoffice abonnement is gekoppeld, dan kan dag en nacht (24/7) de backoffice service-organisatie gemaild of gebeld worden, waarna zij via de internetverbinding van het systeem op afstand de meeste storingen online kunnen oplossen. Mocht dit niet lukken dan kan de service-organisatie vaak een serviceauto van de fabrikant sturen om de storing op te lossen. Ook is het mogelijk dat de installateur verzocht wordt te gaan kijken.  

Mocht er geen backoffice van toepassing zijn, dan zijn eventuele storingen vaak door u zelf op te lossen door het laadpunt opnieuw op te starten. Helpt dit niet dan kan de storing gemeld worden bij de fabrikant of bij de installateur.

Als installateur kunnen wij dus ook verzocht worden een storing te gaan onderzoeken. Mocht de storing direct verband houden met de installatie dan lossen wij dit vanzelfsprekend voor u op (kosteloos binnen de garantietermijn). Mocht uit onderzoek blijken dat de storing toch in het laadpunt zit, dan wordt contact gelegd met de fabrikant.

Laadstations dienen periodiek (bij voorkeur 1 keer per jaar) geïnspecteerd te worden op een goede werking en hebben dan beperkt onderhoud nodig. Zo wordt de laadinstallatie dan gecontroleerd op een goede werking en op waterdichtheid en wordt de laadstekker of de socket schoon gemaakt. U kunt zelf periodiek een inspectie-afspraak aanvragen. Het is ook mogelijk u te abonneren op een service abonnement, waarbij wij automatisch jaarlijks een afspraak voor inspectie met u zullen maken.